VIDEO: ELI TOMAC RIPS ON A KX250 TWO-STROKE

Eli Tomac Two Stroke
Eli Tomac pulling gears on his factory 2005 Kawasaki KX250.

Eli Tomac charges around his ranch on a factory 2005 Kawasaki KX250. Turn up the sound and listen to this baby haul.